Poziv na redovnu izvještajnu godišnju Skupštinu i izvanrednu izbornu Skupštinu ZŠU grada Belišća

U skladu sa člankom 26.točka1. i člankom 37. točkom 2. Statuta Zajednice športskih udruga grada Belišća, sazivam redovnu izvještajnu skupštinu koja će se održati 26.ožujka (četvrtak) 2015.godine s početkom u 18.00 sati u velikoj vijećnici grada Belišća.

Za Skupštinu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED
1. Otvaranje Skupštine
2. Izbor radnih tijela (radno predsjedništvo – tri člana,verifikacijska komisija – tri člana, zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika)
3. Podnošenje izvješća
a) izvješće o radu Zajednice
b) financijsko izvješće
c) izvješće Nadzornog odbora
d) izvješće verifikacijske komisije
4. Rasprava po izvješćima i usvajanje istih
5. Plan rada ZŠU grada Belišća za 2015. godinu,
6. Financijski plan ZŠU grada Belišća za 2015. Godinu
7. Rasprava o predloženim planovima i usvajanje istih
8. Obraćanje gostiju
9. Zatvaranje Skupštine

U skladu sa člankom 26.točka 1. i člankom 37. točkom 2. Statuta Zajednice športskih udruga grada Belišća, sazivam IZVANREDNU IZBORNU SKUPŠTINU koja će se održati 26.ožujka (četvrtak) 2015.godine s početkom u 19.00 sati u velikoj vijećnici grada Belišća

DNEVNI RED
1. Otvaranje Skupštine
2. Izbor radnih tijela
a) radno predsjedništvo – tri člana
b) izborna komisija – tri člana
c) verifikacijska komisija – tri člana
d) zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika
3. Prijedlog i usvajanje novog Statuta
4. Izbor osoba za predstavljanje i zastupanje Zajednice
5. Izbor novih tijela
a. dopredsjednika (tri)
b. Izvršnog odbora(sedam)
c. Nadzornog odbora (pet)
6. Zatvaranje Skupštine

Poziv
Financijsko izvješće za 2014. godinu
Financijski plan za 2015. godinu
Raspodjela sredstava udrugama ZŠU grada Belišća za 2015.godinu
STATUT usklađen sa Zakonom o udrugama