O nama

Zajednica športskih udruga grada Belišće

Željeznička 20, 31551 Belišće

E-mail: zsu@zsugbelisce.hr
Telefon: 031/497-131
Fax: 031/495-619 031/497-131

KONTAKT MOB.

098 362237 – predsjednik
099 3622370 – tajnik
099 2900030 – knjigovođa

IBAN: HR0323400091100185718
OIB: 50862615842
MB: 01438336
RNO: 0050359

Cilj je Zajednice da svojim djelovanjem pridonosi:

– razvitku i promicanju športa na području grada Belišća,
– poticanju vrhunskog športskog stvaralaštva i stvaranju uvjeta za postizanje vrhunskih športskih dometa,
– razvitku športskih aktivnosti djece i mladeži te športsko rekreativnih aktivnosti građana i invalidnih osoba,
– promicanju odgojnih funkcija športa, fair playa, razumijevanja, tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje športom,
– širenju olimpijskih ideala i jačanju olimpijskog pokreta.

U ostvarivanju svojih ciljeva Zajednica ima zadaću da u svom djelokrugu:

– utvrđuje i ostvaruje politiku promicanja športa na području grada Belišća,
– da potiče i promiče šport, osobito šport djece i mladeži,
– usklađuje aktivnosti svojih članica,
– objedinjuje i usklađuje programe športa te izrađuje prijedlog programa javnih potreba u športu i skrbi o njihovom ostvarivanju,
– skrbi o vrhunskim športašima te sudjeluje u ostvarivanju uvjeta za njihovu pripremu za olimpijske igre, svjetska i europska prvenstva te druga međunarodna natjecanja,
– sudjeluje u ostvarivanju programa i politike Hrvatskog olimpijskog odbora,
– skrbi o namjeni i korištenju športskih objekata,
– sudjeluje u unapređenju stručnog rada i skrbi o osposobljavanju stručnih djelatnika,
– skrbi o općoj i posebnoj zdravstvenoj zaštiti športaša,
– obavlja i druge poslove i zadaće određene zakonom, pravilima Hrvatskog olimpijskog odbora i ovim Statutom.

IZVRŠNI ODBOR

1. Milan Zamaklar – predsjednik
2. Branimir Kolarić
3. Zoran Uranjek
4. Anto Barić
5.Saša Brezovec
6. Romano Klanjšćek
7. Josip Kalem
8.Vlado Mađarić
9. Angel Milišić-Zečević

NADZORNI ODBOR

1. Slavko Marjančević – predsjednik
2. Vedrana Kopić
3. Damir Torjanac

POVIJEST

Zajednici športskih udruga grada Belišća osnovana je 12. ožujka 1999. godine. Inicijativu za ovakvo udruživanje dali su: Vlado Čamagajevac, Dinko Burić, Branko Kaptalan, Stjepan Krznarić (predsjednik Inicijativnog odbora), Zlatko Marušić, Damir Pavošević i Milan Salajić. Prvih 14 članova Zajednice su: Nogometni klub “Belišće”, Kajak Klub “Belišće”, Kuglački klub “Belišće”, Kuglački klub “Željezničar”, Odbojkaški klub “Belišće”, Planinarsko društvo “Belišće”, Boćarski klub “Belišće”, Lovačko društvo “Vepar” Belišće, Teniski klub “Belišće”, Šahovski klub “Belišće”, Košarkaški klub “Belišće”, Streljačko društvo “Stjepan Petnjarić” Belišće i Udruga športskih ribolovaca “Belišće”. Kao petnaesti 2000. godine uključuje se Judo klub “Jigoro”, koji sada nosi naziv “Belišće”, za njima 2001. godine pristupa Stolnoteniski klub “Belišće”, te 2002. godine pristupa Gimnastički klub “Belišće”, što čini trenutni broj članica od 17 klubova. Za prvog predsjednika Zajednica izabran je Branko Kaptalan, dopredsjednika Stjepan Krznarić, a Izvršni odbor od sedam članova, pored predsjednika i dopredsjednika čine još Damir Pavošević, Slavko Marjančević, Dinko Burić, Željko Budimir i Vlado Čamagajevac. Prvi Nadzorni odbor čine Šimo Šarčević -predsjednik, Stjepan Horvat i Marica Abramić – članovi. Za prvog tajnika izabran je Zdravko Majer koji se nakon svih priprema i rada oko osnivanja i registracije, a zbog drugih obaveza, osobito u nogometu povlači sa tog mjesta. 2000. godine Stjepan Mađarić postaje tajnik Zajednice na kojoj funkcije ostaje do danas, a također je i te godine započeo izbor najuspješnijih športaša. 29. ožujka 2004. godine sastaje se Skupština kako bi izabrana novo vodstvo Zajednice. Branko Kaptalan i Stjepan Krznarić još jednom dobivaju povjerenje na mjestima predsjednika i dopredsjednika dok Izvršni odbor pored njih čine Branko Vukobratović, Slavko Marjančević, Željko Budimir, Dragan Mesić i Zvonimir Hartman.