O nama

Željeznička 20,
31551 Belišće

E-mail: zsu@zsugbelisce.hr
Telefon: 031/497-131
Fax: 031/495-619 031/497-131

KONTAKT MOB.
098 362237 – predsjednik
099 3622370 – tajnik
099 2900030 – knjigovođa

IBAN: HR0323400091100185718
OIB: 50862615842
MB: 01438336
RNO: 0050359

Cilj je Zajednice da svojim djelovanjem pridonosi:

– razvitku i promicanju športa na području grada Belišća,
– poticanju vrhunskog športskog stvaralaštva i stvaranju uvjeta za postizanje vrhunskih športskih dometa,
– razvitku športskih aktivnosti djece i mladeži te športsko rekreativnih aktivnosti građana i invalidnih osoba,
– promicanju odgojnih funkcija športa, fair playa, razumijevanja, tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje športom,
– širenju olimpijskih ideala i jačanju olimpijskog pokreta.

U ostvarivanju svojih ciljeva Zajednica ima zadaću da u svom djelokrugu:

– utvrđuje i ostvaruje politiku promicanja športa na području grada Belišća,
– da potiče i promiče šport, osobito šport djece i mladeži,
– usklađuje aktivnosti svojih članica,
– objedinjuje i usklađuje programe športa te izrađuje prijedlog programa javnih potreba u športu i skrbi o njihovom ostvarivanju,
– skrbi o vrhunskim športašima te sudjeluje u ostvarivanju uvjeta za njihovu pripremu za olimpijske igre, svjetska i europska prvenstva te druga međunarodna natjecanja,
– sudjeluje u ostvarivanju programa i politike Hrvatskog olimpijskog odbora,
– skrbi o namjeni i korištenju športskih objekata,
– sudjeluje u unapređenju stručnog rada i skrbi o osposobljavanju stručnih djelatnika,
– skrbi o općoj i posebnoj zdravstvenoj zaštiti športaša,
– obavlja i druge poslove i zadaće određene zakonom, pravilima Hrvatskog olimpijskog odbora i ovim Statutom.