Zima na Belišćanskom podravskom pješačkom putu.

U nedjelju 4. Ožujka u 10 sati kod svetišta Sv. Ane pristiglo je sedam belišćanskih planinara i krenulo na poznatu stazu Belišćanskog podravskog pješačkog puta.
Obzirom da je odgođena „Srimušijada“ u Velikoj, radi vremenskih uvjeta, 5″]ova grupa se odlučila ipak zimski dan provesti u prirodi na snijegu.
Vrijeme ugodno zimsko-ne prehladno, snijeg kristalno čist, a kroz sive oblake sunce se jedva naziralo. Polje je prekriveno dubokim snijegom i tragovima divljači i ptica, bez tragova ljudskih stopa.
Već na samom početku nekoliko uznemirenih srna projurulo je ispred nas preko polja u pravcu šume.
Prtili smo snijeg i kretali se poljem i šumom pokraj bare Jugovače u pravcu odmorišta pokraj Drave. Bara Jugovča je okovana ledom i kao da je utonula u bijeli san u potpunoj tišini. Još nekoliko puta nailazimo na usplahirene srne koje nestaju u daljini. Grane drveća su se savile pod snijegom i ledenim omotačem. Našu sjenicu pokraj Drave zatičemo prekrivenu snijegom, a ognjište prekriveno pepelom.
Jedni čiste ognjište, pronalaze drva pod snijegom i pripremaju vatru, a u drugima se bude djetinja sjećanja i s veseljem oblikuju velikog snjegovića u liku planinara. Aparatima bilježimo lijepe prizore u šumi i na rijeci Dravi. Dežurni ostaju kod vatre, a ostali nastavljaju putem Franje Voriha do vodocrpilišta i još nešto više od sat vremena se uživa u šetnji. Po povratku uz vatru i planinarske delicije nastavljamo veselo druženje kao i uvijek. Gotovo šest sati se uživalo u zimskoj idili i svježem zraku, pa onda još kava kod prijatelja planinara u toploj kući i u večernjim satima zadovoljno stižemo kućama.