Završena druga skupina obuke neplivača

U subotu, 24. srpnja 2021. godine u 09:30 sati, održano je polaganje i podjela diploma za polaznike druge skupine obuke neplivača na Gradskom bazenu u Belišću. Obuku je provodilo 5 instruktora plivanja – Ana Srakić, Ana Vuković, Vladimir Đurović, Vlado Lakat i Ivan Orešković, a uspješno je završilo 54 polaznika. Diplome svim polaznicima prve skupine obuke neplivača dodijelila je zamjenica gradonačelnika Grada Belišća Ljerka Vučković. Polaznici koji su uspješno završili obuku neplivača su: LUCAS VAL, REA ŠIKIĆ, ANJA SKELAC, LOVRO SKELAC, KATRIN NOVAK, DORIAN MATKOVIĆ, TARA DUBROVIĆ, DAMJAN ČOLAKOVIĆ, STJEPAN OSKOMIĆ, KORINA HARMUNT, VITA TADIĆ, KARLA ŠARČEVIĆ, ELENA HORVAT, DOMAGOJ ŠORGIĆ, STJEPAN ŠORGIĆ, DANTE MATANOVIĆ, EMA ALŠIĆ, NEO MANDIĆ, PETRA KLJEŠČIK, FIONA KLJEŠČIK, DENI DAKIĆ, LUKA LIVAJA, EMILI KUSTURIĆ, TINA KUSTURIĆ, LEO GRBEŠA, LEA BOGDANOVIĆ, NIKOLA BARIĆ, ASJA IŠTOKOVIĆ, IRIS LOKNAR, LOREN PETKOVIĆ, JAKOV SITARIĆ, FRAN JURKIN, ŠIMUN DANDIĆ, TOMISLAV SMODEJ, ENA BEREČIĆ, VITA JOKIĆ, PATRIK ZULLO, MARIN ŠIMIĆ, NOA ZULLO, KARLO KNEŽEVIĆ, BRUNO MIKULIĆ, LUKA MIKULIĆ, LEO HORVAT, DENIS MOHO, TESSA FLAJC, JOSIP KLEM, MATEA LUKAČEVIĆ, NOA KOVAČEVIĆ, TOMA MIKULIĆ, FILIP HAJOŠ, DARKO HAJOŠ, TOMISLAV LUKOVICA, ANJA POCRNIĆ i LUKA BROZIČEVIĆ.

Svima čestitamo i želimo puno uspjeha.