UPIS U ŠKOLU PLIVANJA

Zajednica športskih udruga grada Belišća i ove godine nastavlja provoditi program obuke neplivača.
Upis polaznika (djece) neplivača u dobi od 6-10 godina i starijih kao posebne skupine vrši se kod tajnika Zajednice športskih udruga grada Belišće, Željeznička 20, Belišće(kontakt telefon: 099 3622 370) od 10:00-14:00sati, ili na Bazenu u Belišću svaki dan od 10:00 – 18:00 sati.
Grad Belišće je za polaznike s prebivalištem na području grada Belišća osigurao besplatno pohađanje škole plivanja, a za polaznike sa području grada Valpova polaznici participiraju sa 50,00 kuna, a ZŠU grada Valpova pokriva razliku. Za sve ostale polaznike cijena škole plivanja je 200,00 kuna.
Tečaj traje 10 dana po 2 sata i po završetku tečaja, polaznicima će biti uručene diplome za uspješno završen tečaj.