UPIS U ŠKOLU PLIVANJA

Zajednica športskih udruga grada Belišća i ove godine nastavlja provoditi program obuke neplivača.

Upis polaznika (djece) neplivača u dobi od 6-10 godina i starijih kao posebne skupine vrši se na Bazenu u Belišću svaki dan od 10:00 – 18:00 sati.
Za polaznike s prebivalištem na području grada Belišća škola plivanja je besplatna, a za polaznike sa području grada Valpova polaznici participiraju sa 50,00 kuna, a ZŠU grada Valpova pokriva razliku. Za sve ostale polaznike cijena škole plivanja je 200,00 kuna.

Tečaj traje 10 dana po 2 sata i po završetku tečaja, polaznicima će biti uručene diplome za uspješno završen tečaj.

Tajnik ZŠU grada Belišća
Josip Mađarić
Kontakt telefon: 099 3622 370