PRIJAVE ZA PROJEKT OBUKE NEPLIVAČA

Zajednica športskih udruga grada Belišća i ove godine nastavlja provoditi program obuke neplivača.
Upis polaznika (djece) neplivača u dobi od 6-10 godina i starijih kao posebne skupine vrši se kod tajnika Zajednice športskih udruga grada Belišće, Željeznička 20, Belišće +(kontakt telefon: 099 3622 370, e-mail: zsugbelisce@gmail.com) od ponedjeljka do petka u terminu 09:00-14:00 sati, a kada se bazen otvori i na ulazu bazena.
Grad Belišće je za polaznike s prebivalištem na području grada Belišća osigurao besplatno pohađanje škole plivanja, a za polaznike sa područja grada Valpova polaznici participiraju sa 50,00 kuna, a ZŠU grada Valpova pokriva razliku. Za sve ostale polaznike cijena škole plivanja je 200,00 kuna.
Početak prve skupine planiran je za 27. lipnja 2022. godine, a tečaj traje 10 dana po 2 sata i po završetku tečaja, polaznicima će biti uručene diplome za uspješno završen tečaj.

Za prijavu je potrebno:
IME I PREZIME DJETETA
DATUM ROĐENJA
ADRESA STANOVANJA
IME I PREZIME RODITELJA
KONTAKT TELEFON