Poziv na redovnu izvještajnu godišnju Skupštinu

U skladu sa člankom 26. i 37. točkom 2. Statuta Zajednice športskih udruga grada Belišća, sazivam redovnu izvještajnu godišnju Skupštinu koja će se održati 31.ožujka (ponedjeljak) 2014. godine s početkom u 18.00 sati u velikoj vijećnici grada Belišća.

Za Skupštinu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i usvajanje dnevnog reda,
2. Izbor radnih tijela:
a) radno predsjedništvo – tri člana,
b) verifikacijska komisija – tri člana,
c) zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika,
3. Podnošenje izvješća:
a) Izvješće o radu Zajednice,
b) Financijsko izvješće,
c) Izvješće Nadzornog odbora,
d) Izvješće verifikacijske komisije,
4. Rasprava po izvješćima i usvajanje istih,
5. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine ZŠU grada Belišća,
6. Donošenje Programske orijentacije (programa) ZŠU grada Belišća,
7. Plan rada ZŠU grada Belišća za 2014. godinu,
8. Financijski plan ZŠU grada Belišća za 2014. godinu,
9. Rasprava o predloženim planovima i usvajanje istih,
10. Odluka o prijemu nove sportske udruge u članstvo Zajednice,
11. Obraćanje gostiju,
12. Zaključivanje rada Skupštine.

01 POZIV ZA REDOVNU IZVJEŠTAJNU SKUPŠTINU ZŠU 31.3.2013.
02 POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE ZŠU GRADA BELIŠĆA
03 PROGRAMSKA ORIJENTACIJA (PROGRAM) ZŠU GRADA BELIŠĆA
04 PLAN RADA ZŠU GRADA BELIŠĆA ZA 2014.
05 FINANCIJSKI PLAN ZŠU GRADA BELIŠĆA ZA 2014.

Klasa: 620-01/14-01/01
Urbroj: 2185/02-1-14-31/14
Belišće, 25. ožujka 2014.

Predsjednik ZŠU grada Belišća
Milan Zamaklar v.r.