Ožujski susreti 2017

Ovisno o broju prijavljenih rekreativaca Savez sportske rekreacije “Sport za sve” Osječko-baranjske županije spreman je sufinancirati prijevoz od Osijeka do Lovrana.

2 informacije o programima OZUJSKI 2017 godine
Festival zena 2017
Seminar u sklopu Ozujskih 2017 godina