ODRŽANA SKUPŠTINA ZAJEDNICE ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA BELIŠĆA

Zajednica športskih udruga Grada Belišća održala je dana 31.ožujka 2014.godine redovitu godišnju Skupštinu  u velikoj vijećnici gradske uprave Grada Belišća.

Na skupštini je, uz nazočna 24 predstavnika klubova i zamjenika gradonačelnika Grada Belišća Domagoja Varžića, predstavnika grada Belišća u radu Skupštine, kao gost prisustvovala i pročelnica Odjela za društvene djelatnosti Grada Belišća Antonija Andrašek – Barić, koja se okupljenima obratila pozdravnim govorom.

Predsjednik Zajednice Milan Zamaklar podnio je izvješće o radu i financijsko izvješće Zajednice za 2013. godinu, iz kojeg je bilo vidljivo da su ukupni prihodi Zajednice u 2013. godini iznosili 817.557,48 kuna, dok su ukupni rashodi iznosili 800.600,48 kuna. Od ukupno 817.557,48 kuna prihoda Zajednice, na 18 klubova dotacijama je raspoređeno 629.900,00 kuna. Izvješće o radu Zajednice podnijela je i Snježana Jurkić u ime Nadzornog odbora Zajednice.

Sva izvješća su jednoglasno usvojena.

Planom rada i Financijskim planom Zajednice predviđeni su prihodi Zajednice u 2014. godini u iznosu od 1.245.000,00 kuna, od čega Grad Belišće dotira 1.150.000,00 kuna. Zajednica planira u 2014. godini svojim članicama ( ove godine u raspodjeli sredstava sudjeluje 31 članica) rasporediti usvojenim Pravilnicima i Odlukama 1.015.000,00 kuna, dok će za funkcioniranje Zajednice i provođenje predviđenih Programa biti  potrebno osigurati iznos od  230.000,00 kuna.

Jednoglasno je prihvaćen Plan rada i Financijski plan zajednice za 2014. godinu kao i Poslovnik o radu Skupštine i Program Zajednice za 2014 – 2015. godinu.

Zajednica športskih udruga grada Belišća je od 31. ožujka 2014. godine bogatija za još jednu članicu, na Skupštini je u punopravno članstvo primljena novoosnovana udruga „ SAMBO KLUB BELIŠĆE“.

Zapisnik  sa održane Skupštine  možete u cijelosti pogledati u dokumentima.