GRADSKA KUGLAČKA LIGA – SEZONA 5 – 15/16

gg

O B A V I J E S T

Kako se u prve četiri sezone Gradske lige pokazao veliki interes kuglača rekreativaca, čime je uključen znatan broj osoba oba spola i svih dobnih skupina, kuglači rekreativci ponovo imaju prilike okušati se u ovakvom vidu natjecanja i zabave.

Obavještavamo zainteresirane da su otvorene prijave ekipa za Gradsku ligu. Ekipe mogu biti miješane (muško-ženske) uz sudjelovanje isključivo kuglača rekreativaca (odnosi se na oba spola). Detaljne propozicije dostupne su na kuglani.

Početak lige predviđen je za početak studenog, dok su prijave otvorene do 26. listopada 2015. godine.

Utakmice će se odigravati nedjelom od 16, 17 ili 18 sati, ovisno o broju prijavljenih ekipa.

Tri najbolje ekipe nagrađuju se prigodnim nagradama, kao i najbolji igrač i igračica.

Svi rezultati, kompletna statistika i poredak, ekipni i pojedinačni biti će evidentirani, te objavljivani putem oglasne ploče na kuglani te putem lokalnih medija i na stranicama Zajednice športskih udruga Grada Belišća.

Detaljne informacije kod Voditelja lige, osobno ili na broj: 091 795 0618

 

Voditelj lige
Jasenko Kardum – Gašo