PRIJAVE ZA PROJEKT OBUKE NEPLIVAČA

Zajednica športskih udruga grada Belišća i ove godine nastavlja provoditi program obuke neplivača. Upis polaznika (djece) neplivača u dobi od 6-10 godina i starijih kao posebne skupine vrši se kod tajnika Zajednice športskih udruga grada Belišće, Željeznička 20, Belišće  (kontakt telefon: 099 3622 370, e-mail: zsugbelisce@gmail.com) od ponedjeljka do petka u terminu 09:00-14:00 sati, a kada se bazen otvori i na ulazu bazena.

Grad Belišće je za polaznike s prebivalištem na području Grada Belišća koji po prvi puta upisuju tečaj osigurao besplatno pohađanje škole plivanja, a za polaznike sa područja grada Valpova polaznici participiraju sa 10,00 eura, a ZŠU grada Valpova pokriva razliku. Za sve ostale polaznike cijena škole plivanja je 30,00 eura po polazniku (vrijedi i za djecu s područja Grada Belišća koja ponovo upisuju tečaj). Tečaj traje 10 dana po 2 sata i po završetku tečaja, polaznicima će biti uručene diplome za uspješno završen tečaj.

Za prijavu je potrebno:

IME I PREZIME DJETETA
DATUM ROĐENJA
ADRESA STANOVANJA
IME I PREZIME RODITELJA
KONTAKT TELEFON